Dia de la Terra-
Dia de la Terra 2021 Virtual
27ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra (2022)
Fira per la Terra (edicions anteriors)
Revista Dia de la Terra
Fotografies de la Fira
Videos Dia de la Terra
Documents
Film 'Earth Days'
Registrar-se / Inscriure's a la Fira
Actualitat
Earth Day Network - EDN
Earth Day TV
Enllaços
+ Info FT2013
+ Info FT2014
+ Info FT2015


+ Info FT2015
   
 

- 22/1/2015: l'associació Dia de la Terra entra al registre de l'Aj. de Bcn un escrit adreçat a l'alcalde de la ciutat, informant-lo que l'associació Dia de la Terra organitzarà la celebració del Dia de la Terra, els propers 25 i 26 d'abril de 2015, amb la 20a. edició de la Fira per la Terra - Mercat de la Terra, al Pssg. Ll. Companys i al Parc de la Ciutadella. En l'escrit es demana, d'acord amb els ordenances municipals d'ocupació de la via pública vigents, que sigui lliurada una llicència col·lectiva d'ocupació de la via pública; que es signi un conveni de col·laboració entre l'Aj. de Bcn i l'associació Dia de la Terra, pels actes de celebració del Dia de la Terra a la ciutat de Barcelona; que sigui considerada la Fira per la Terra una activitat d'interés públic i que s'eximeixi a la Fura per la Terra del pagament de les tasses corresponents. L'escrit lliurat va acompanyat de la memòria per a la sol·licitud de la llicència, les normes de participació a la 20a. Fira per la Terra i d'un centenar llarg d'escrits d'entitats donant suport a les peticions de l'associació.

- 22/1/2015: l'associació Dia de la Terra entra al registre de l'Aj. de Bcn un escrit adreçat a l'Institut Municipal de Parca i Jardins de Barcelona sol·licitant la llicència per ocupació d'una part del Parc de la Ciutadella. S'acompanya a l'escrit la carta de Earth Day Network donant suport a l'associació Dia de la Terra en la celebració del Dia de la Terra amb la 20a. edició de la Fira per la Terra.

- 17/2/2015: l'alcalde de Bcn dicta la Resolució S1/D/2015-00458 per la qual assigna al Dte. de Ciutat Vella el coneixement, tramitació i resolució . . . . de les sol·lictuds d'ocupació de la via pública . . . . per a la celebració . . . . . de la Fira per la Terra - Mercat de la Terra.

- 11/3/2015: l'Aj de Bcn. convoca a una reunió a l'associació Dia de la Terra. A la reunió hi assisteixen Pep Puig, Mirta Manzetti i Blanca Ros per part de l'associació i, per part de l'Aj. de Bcn, el regidor de medi ambient, la gerent de Dte. de Ciutat Vella i un conseller del Dte. En la reunió va portar la veu cantant la gerent (un càrrec no electe, sinó nomenat a dit), mentre el regidor de medi ambient anava assentint en tot el que deia la gerent. Aquesta va lliurar un informe signat pel cap del Departament de llicències del Dte. de Ciutat Vella. La reunió va ser un exemple ben clar de com els càrrecs electes han renunciat a fer POLÍTICA i se sotmeten al dictat de determinats càrrecs directius, no electes, que comformen les gerències de la immensa burocràcia municipal. En l'esmentat informe no es dona resposta a cap de les peticions fetes per l'associació Dia de la Terra, amb el suport de més d'un centenar d'entitats participants a la Fira per la Terra, ans al contrari, posa un munt de requisits que mai s'havien posat al llarg dels primers 18 anys de realització de la Fira.

- 23/3/2015: l'associació Dia de la Terra entra al registre de l'Aj. de Bcn un escrit adreçat a la Regidora del Districte de Ciutat Vella, fent tot un seguit de consideracions i sol·licitant una resposta a les peticions que es formulaven a l'Alcalde de la ciutat en l'escrit lliurat el 2/1/2015 i que l'alcalde mai ha respost. A la vegada es sol·licita uns reunió amb la Regidora del Dte.

- 26/3/215: l'associació Dia de la Terra entra al registre de l'Aj. de Bcn un escrit adreçat a la Regidora del Districte de Ciutat Vella, aportant la següent documentació: projecte electrotècnic degudament visat, relació de vehicles de muntatge així com de persones muntadores, estudi d'afectació acústica, assegurança contractada, plà d'autoprotecció, plànols d'emplaçament i documents amb el llistat d'artesans que autoritzen a l'associació Dia de la Terra a lliurar dades personals i fer les gestions i tràmits necessàris per realitzar la Fira per la Terra.

- 23/4/2015: El Departament de Llicències i Inspecció del Dte. de Ciutat Vella lliura a l'associació Dia de la Terra les més de 200 llicències individualitzades per a cada participant a la FT2015, amb les seves corresponents cartes de pagament de les tasses.

- 5/6/2015: l'associació Dia de la Terra procedeix a fer el pagament de totes les tasses dels participants a la FT2015.

- 10/6/2015: l'associació Dia de la Terra envia, per correu administratiu, un escrit al Departament de Llicències i Inspecció del Dte. de Ciutat Vella, demanant que s'anulin dues llicències i les corresponents cartes de pagament, per haver estat lliurades de forma duplicada.


 
Qui som?
Què fem?
On ens pots trobar?
Xarxes amb les que col·laborem
Memòria d'activitats
Hi sou convidats/des
Instruccions
Participants
Cartell
Programa
26ena. Fira per la Terra
25ena. Fira per la Terra
24ena. Fira per la Terra
23ena. Fira per la Terra
22ena. Fira per la Terra
21ena. Fira per la Terra
20ena. Fira per la Terra
19ena. Fira per la Terra
18ena. Fila per la Terra
17ena. Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13a Fira per la Terra
12a Fira per la Terra
11a Fira per la Terra
10a Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
any 2022
any 2021
any 2020
any 2019
any 2018
any 2017
any 2016
any 2015
any 2014
any 2013
any 2012
any 2011
any 2010
any 2009
any 2008
any 2007
any 2006
any 2005
any 2004
any 2003
any 2002
any 2001
any 2000
any 1999
any 1998
19ena Fira per la Terra
18ena Fira per la Terra
17ena Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13ena Fira per la Terra
12ena Fira per la Terra
11ena Fira per la Terra
10ena Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
Dia de la Terra - Fira per la Terra
13a. Fira per la Terra
14a. Fira per la Terra
15a. Fira per la Terra
16a. Fira per la Terra
17a. Fira per la Terra
18a. Fila per la Terra
19a. Fira per la Terra
20a. Fira per la Terra
21a. Fira per la Terra
22a. Fira per la Terra
23a. Fira per la Terra
24a. Fira per la Terra
25a. Fira per la Terra
26a Fira per la Terra
27a Fira per la Terra
El compromís verd
La Carta de la Terra
Inscripció tancada
Notícies
Campanyes