Dia de la Terra-
Dia de la Terra 2021 Virtual
27ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra (2022)
Fira per la Terra (edicions anteriors)
Revista Dia de la Terra
Fotografies de la Fira
Videos Dia de la Terra
Documents
Film 'Earth Days'
Registrar-se / Inscriure's a la Fira
Actualitat
Earth Day Network - EDN
Earth Day TV
Enllaços
+ Info FT2013
+ Info FT2014
+ Info FT2015


Memòria d'activitats
   
 

1.- Presentació.

Cada 22 d'Abril es commemora l'aniversari de la celebració per primera vegada al món del DIA DE LA TERRA ‑ 1970 (Earth Day ‑ 1970). En aquella ocasió més de vint milions de nord‑americans, més de deu mil escoles i més de mil universitats arreu dels Estats Units d'Amèrica participaren en el Dia de la Terra. Més de sis‑centes mil persones participaren a la Fira Ecològica en plena 5a. Avinguda de Nova York, etc. Aquella gent va sortir al carrer per pressionar el Congrés i va iniciar el modern moviment ecologista. El Dia de la Terra de 1970 va ajudar a generar el suport públic que va menar a que s’adoptessin les Lleis d’Aire Net, d’Aigua Neta, d’Espècies en Perill, i de Protecció dels Mamífers Marins, així mateix es va crear l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. El Dia de la Terra va ser fundat pel Senador de Wisconsin, Gaylord Nelson i va ser organitzat per Denis Hayes. Va ser la més gran demostració de base de tota la història dels Estats Units. Des d’aleshores va començar a celebrar-se el DIA DE LA TERRA cada 22 d'abril.


20 anys després, el 22 d’abril de 1990, 200 milions de persones a 141 països varen participar en el primer Dia de la Terra Internacional. Milers d’activitats es varen realitzar arreu del món, incloent manifestacions, plantades d’arbres, Fires per la Terra, neteges de rius, actes culturals, i altres iniciatives patrocinades pels governs. A molts països la campanya va exercir pressió als caps d’estat perquè participessin personalment a la Cimera de les Nacions Unides a Rio de Janeiro, una reunió, sense precedents, de nacions que varen tractar temes com ara el canvi climàtic i la pèrdues d’espècies arreu del món. La campanya del Dia de la Terra 1990 als EUA va mobilitzar la gent per fer opcions individuals i col·lectives que reflectissin valors ambientals, i va eixamplar el suport popular a favor de nous canvis. Uns 70 milions de nord-americans/canes varen participar en els 40.000 esdeveniments que s’organitzaren de costa a costa. 1.800.000 persones es varen aplegar a New York i 800.000 persones varen torbar-se al Capitol Mall de Washington D.C.

En el seu 30 aniversari, el Dia de la Terra 2000, va aplegar entorn de 500 milions de persones d’arreu del món marcant l’inici d’un nou mil·leni de conscienciació ambiental i d’activisme. El tema de l’Energia Neta ara ! va ser la força central de les tasques d’organització tant als EUA com arreu del món. Amb la col·laboració d’activistes d’arreu del planeta, es va desenvolupar la Campanya Mundial Energia Neta Ara Mateix!.

En l’edició de l’any 2002, la xarxa internacional del Dia de la Terra es va focalitzar a exercir pressió als caps d’estat i de govern perquè assistissin a la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Johannesburg, 26 agost – 4 setembre 2002) i en l’edició de l’any 2003 es va centrar en la problemàtica de l’aigua. En l’edició de l’any 2004 es va tornar a posar èmfasi en l’aigua, un be comú de la humanitat que està en perill.

En el seu 40è aniversari, el Dia de la Terra 2010, va aplegar més de 1.000 milions de persones en actes i accions repartits arreu del món.

El Dia de la Terra és avui un esdeveniment anual a moltes comunitats. Les campanyes de la ’Earth Day Network’ (la Xarxa Internacional del Dia de la Terra) encaren les preocupacions ambientals internacionals i donen la oportunitat als individus i a les comunitats de centrar-se en els problemes ambientals locals i les seves solucions. Aquesta diada representa una oportunitat d’or per crear noves xarxes per a l’acció, o per eixamplar i reforçar les existents. A cada comunitat local, el Dia de la Terra és una excel·lent manera de fer trobar la gent per un propòsit comú, conduint cap a la materialització de grans projectes amb beneficis duradors.

Les oficines internacionals de la ‘Earth Day Network’ estan a Seattle, Washington, EUA. La oficina actua com un node d’animació del Dia de la Terra, ajudant a facilitar les milers d’accions, campanyes i actes que apleguen milions de persones per donar suport als canvis ambientals que es van fent arreu del planeta. La oficina disposa d’un lloc web de gran qualitat, on tothom pot accedir a la informació dels actes locals que s’organitzen, o des d’on es pot connectar amb els organitzadors locals del Dia de la Terra, o comprar productes eco-amicals del Dia de la Terra, o aprendre de les campanyes que s’organitzen, o que fer a la teva localitat per promoure una Agenda d’Energia Neta o un acte pel Dia de la Terra. El lloc Web de ‘Earth Day Network’ es pot accedir a l’adreça següent: www.earthday.net

 

 

2.- El Dia de la Terra a Catalunya.


A Catalunya, a la tardor del 1989 es va constituir la informal Comissió Catalana del Dia de la Terra, després que algunes entitats ecologistes rebessin una carta de Denis Hayes convidant-les a participar en la campanya internacional. La Comissió Catalana va anar organitzant actes a la ciutat de Barcelona entre 1990 i 1995. També a Girona i a Tarragona s’iniciaren les activitats entorn del Dia de la Terra. L’any 1996 la informal Comissió Catalana es va dotar de personalitat jurídica, inscrivint-se (novembre 1996) al registre d’associacions amb el nom de Dia de la Terra – Catalunya. A partir de l’any 1996 s’han anat organitzant les Fires per la Terra, promogudes per l’associació Dia de la Terra, al Parc de la Ciutadella i per on hi passen desenes de milers de persones en cada edició i que en les darreres edicions n’han aplegat més de 100.000.,

 

 3.- Objectius i principis de l’associació Dia de la Terra.

L'associació DIA DE LA TERRA - CATALUNYA té com a objectiu principal la celebració del DIA DE LA TERRA el dia 22 d'abril de cada any, i mantenir viu l'esperit d'aquest dia durant la resta de l'any. 

El nom d'aquesta associació és la traducció literal del nom de l'associació nord-americana Earth Day, com ho han fet associacions de molts països, amb o sense estat propi.

L'objectiu de la celebració del DIA DE LA TERRA és caminar vers una nova visió de la Terra com la nostra casa comuna, crear una mentalitat global que permeti d'actuar de forma activa, local i globalment, per afrontar els problemes ecològics, ja sigui personalment o col·lectivament, localment o regional/nacionalment. Tothom pot aportar‑hi el seu gra de sorra.

Es tracta d'ajudar a fer possibles canvis efectius i d'ampli abast en la legislació, les institucions, les actituds i estils de vida individuals, col·lectius i empresarials de forma que les actuals relacions de domini sobre la terra i les persones es transformin en relacions harmòniques i de col·laboració mútua.

Per això, en els seus estatuts fundacionals manifesta a l'article 2 que "L'associació DIA DE LA TERRA te objectius purament educatius, culturals i socials, que es concreten en una finalitat: la potenciació, organització i coordinació d'activitats entorn el DIA DE LA TERRA, juntament amb altres entitats similars arreu del mon". 

Poden pertànyer a l'associació tant les persones físiques com jurídiques, sempre però que es comprometin personal o col·lectivament a seguir els principis enumerats en els documents "El compromís Verd" i "Els principis Valdez" (documents que es poden consultar al lloc web de l’associació Dia de la Terra (www.diadelaterra.org).

 

4.- Actuacions: una mica d’història.

4.1.- Actuacions de la Comissió Catalana del Dia de la Terra.

· 18 abril 1990: Acte de presentació de la Comissió Catalana del DIA DE LA TERRA amb la participació del Dr. Ramon Folch, en el transcurs del mateix es dona a conèixer el document "El Pla de Residus: una proposta d'intervenció i d'actuació polítiques des d'una òptica ecologista" al Centre Cultural Sant Jaume. També, es presenta la primera part de la Carpeta-Dossier DIA DE LA TERRA – 1990.

· 22‑26 abril 1990: Tenen lloc a Catalunya diversos actes en el marc del DIA DE LA TERRA, organitzats per les entitats agrupades en la Comissió Catalana. Els mitjans de comunicació hi dediquen força atenció. També, es presenta la segona part de la Carpeta-Dossier DIA DE LA TERRA - 1990.

· 18 abril 1991: S'organitza un Acte‑Debat entorn "El Repte Ambiental a la Dècada dels 90", amb la participació del Sr. Albert Vilalta, Conseller de Medi Ambient i el Sr. Josep Joaquim Pérez de Gregorio, Fiscal del TSJC per assumptes ambientals. 

· 22‑26 abril 1991: Tenen lloc a Catalunya diversos actes en el marc del DIA DE LA TERRA organitzats per les entitats que constitueixen la Comissió Catalana del DIA DE LA TERRA. Els mitjans de comunicació hi dediquen força atenció.

· 22 abril 1992: Es publica i es presenta públicament el llibret 101 Idees per Salvar el Planeta Terra, alhora que es realitza El Concert de la Terra amb la participació d'Els Trobadors i Amarok. L'acte té lloc al Centre Cultural Sant Jaume de la Fundació "La Caixa".

· El 23 d'abril de 1993: Publicació i presentació pública de la versió catalana d'Els Tractats dels Fòrum Internacional d'ONGs ‑ Compromisos per al Futur en un acte realitzat al Centre Sant Jaume de la Fundació "la Caixa" amb la presència de diverses persones presents a Rio animant el debat, algunes de les quals actuaren com negociadores d'algun dels Tractats.

· 21 d'abril de 1994: S'organitzà la presentació d'una mostra de l'espectacle de llum i color "YOGUM : un diàleg amb els arbres", realitzat a l'Auditori del Centre Sant Jaume de la Fundació "la Caixa".

· Any 1995: Es publica amb l'ajut del Departament de Medi Ambient l'"Auditoria Ambiental del Campus - una guia dels canvis ecològics al campus per a estudiants" i es realitzen presentacions públiques a les diferents Universitats catalanes.

· Novembre 1995: es funda l’associació DIA DE LA TERRA – Catalunya i s’inscriu en el Registre d'Associacions de la Generalitat, per poder tenir així personalitat jurídica pròpia.

· Març, abril 1996: Es publica i es tramet als col·lectius de mestres les publicacions "Eco‑didàctica" (1) i (2)" en col·laboració amb la Fundació Terra dins la col·lecció Perspectiva Ambiental, suplement de Perspectiva Escolar de Rosa Sensat.

· Abril 1996: es celebra els dies 19, 20 i 21 al parc de la Ciutadella de Barcelona la PRIMERA FIRA PER LA TERRA, promoguda per la Comissió Catalana del Dia de la Terra i el Col·lectiu d’Artesans de l’alimentació. Compta amb la participació de nombrosos col·lectius d'artesans i un centenar d'ONGs ecologistes i unes 20.000 persones com a públic assistent. La Fira compta amb el suport de la Regidoria de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, l'Agencia Municipal de Serveis per a les Associacions i la Sotsdirecció de Relacions Ciutadanes i Participació i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

4.2.- Actuacions de l’associació Dia de la Terra – Catalunya.

· Abril 1997: es celebra els dies 18, 19 i 20 d’abril de 1997 la SEGONA edició de LA FIRA PER LA TERRA, també al Parc de la Ciutadella de Barcelona. La Fira consta d’una Fira d’Artesans i una Fira d’ONG i comencen a organitzar-se conferències, taules rodones i debats, un fòrum d’ONG, tallers. audiovisuals i espectacles. Compta amb el suport de la Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.

· Abril 1998: es celebra al Parc de la Ciutadella de Barcelona i durant els dies 17, 18 i 19 d’abril de 1998 la TERCERA edició de la FIRA PER LA TERRA. La Fira es visitada per l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, pel Conseller de Medi Ambient, Joan-Ignasi Puigdollers i pel Diputat-President de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. L’acte central es dedica als residus, construint un mapa de la ciutat ple de residus que posteriorment es netejat pels assistents a la Fira dipositant cada tipus de residu al seu respectiu contenidor.

· Abril 1999: els dies 23, 24 i 25 d’abril de 1999 es celebra al Parc de la Ciutadella de Barcelona la QUARTA FIRA PER LA TERRA. L’alcalde de Barcelona i diversos regidors visiten la Fira per la Terra. En el marc de la Fira es presenta l’espectacle basat en l’art dels tapissos ‘Quatre estacions entre llums i ombres’ de Miguel Angel Mediavilla. La Fira compta amb diverses instal·lacions, en funcionament real, d’aprofitament de les energies renovables. La fira compta amb el suport de la Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient).

· Abril-Maig 2000: la CINQUENA edició de la FIRA PER LA TERRA es celebra els dies 29 i 30 d’abril i 1 de Maig al Parc de la Ciutadella de Barcelona. La Fira compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). La cinquena edició commemorativa del 30è aniversari del Dia de la Terra, s’emmarca dins la campanya mundial ‘Energies netes ara mateix arreu del món !’. Per primera vegada a la ciutat de Barcelona es mostra en públic un aerogenerador de 750 kW de potència, construït per una empresa cooperativa que té la seva seu a la ciutat comtal.

· Abril 2001: els dies 20, 21 i 22 d’abril es reuneix al Parc de la Ciutadella la SISENA edició de la FIRA PER LA TERRA. En aquesta edició la Fira compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient) i de l’Entitat Metropolitana de medi Ambient; i per primera vegada, des que s’organitza la Fira, el DIA DE LA TERRA (22 d’abril) coincideix amb la Fira.

· Abril 2002: la SETENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els dies 19, 20 i 21 d’abril al Parc de la Ciutadella. En l’edició de l’any 2002, la Fira compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient), de l’ICAEN – Institut Català d’Energia, de l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient i TMB – Transports Metropolitans de Barcelona (que va patrocinar les anuncis de la Fira al Metro i als autobusos). El cartell anunciador de la Fira per la Terra 2002 ret homenatge a l’arquitecte Antoni Gaudí. Per primera vegada la Fira s’alimenta energèticament a partir d’un sistema de microgeneració elèctric, sense estar connectada a la xarxa elèctrica convencional.

· Abril 2003: la VUITENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els dies 25, 26 i 27 d’abril al Parc de la Ciutadella. En aquesta edició compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). El cartell anunciador de la Fira per la Terra 2003 simbolitza la problemàtica de l’aigua al nostre planeta Terra. També en aquesta ocasió la Fira i les activitats a les que dona cabuda s’alimenten energèticament a partir d’un sistema de microgeneració elèctric, sense estar connectada a la xarxa elèctrica convencional.

· Abril 2004: la NOVENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els dies 23, 24 i 25 d’abril al parc de la Ciutadella. En l’edició de l’any 2004 compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). El cartell que anuncia la Fira fa referència, igual que en l’edició de l’any 2003, a la problemàtica de l’aigua al planeta Terra. Per tercer any consecutiu la Fira s’alimenta elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ, la qual cosa el fa més eficient que si estès connectat a la xarxa convencional, ja que no hi ha pràcticament pèrdues en el transport de l’energia elèctrica generada, contribuint d’aquesta manera a la disminució dels impactes ambientals associats al sistema elèctric convencional.

· Abril 2005: la DESENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els dies 22, 23 i 24 d’abril al parc de la Ciutadella. En aquesta edició es compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient), l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient i l’Institut Català d’Energia. L’edició de l’any 2005 va ser l’edició en que la Fira va celebrar els seus primers 10 anys i per això és va dissenyar una imatge escaient, visualitzant el Passeig dels Til·lers del Parc de la Ciutadella ple de gom a gom, combinat amb una imatge, de les moltes que es poden escollir, que dona idea de què es fa a la Fira. Per quart any consecutiu la Fira s’alimenta elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ.

· Agril 2006: l’ONZENA FIRA PER LA TERRA es reuneix, en aquesta ocasió al Passeig Lluís Comapnys de Barcelona els dies 21, 22 i 23 d’abril. En aquesta edició es compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient I Habitatge) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). L’edició de l’any 2006 va estar dedicada a recordar totes les víctimes de la nuclearització del planeta, i en especial a les de l’accident de Txernòbil, ocorregut el 1986 (l’anu 2006 va fer 20 anys). Per cinqué any consecutiu la Fira s’alimenta elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per primera vegada ho fa alimentant els generadors amb biodiesel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2007: la DOTZENA FIRA PER LA TERRA es reuneix al Parc de la Ciutadella I al Passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 20, 21 i 22 d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). L’edició de l’any 2007 va estar dedicada a recordar totes les víctimes de la contaminació química arreu del planeta I es va donar a coneixer la publicació Sense lloc on amagar-nos: Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana, editada pel grup de tòxics d’alternativa Verda. Per sisé any consecutiu la Fira s’alimenta elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per segona vegada ho fa alimentant els generadors amb biodiesel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2008: la TRETZENA FIRA PER LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 18, 19 i 20 d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). L’edició de l’any 2008 va estar dedicada als conreus transgènics. Per això la Fira es va convertir en lloc de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular per demanar al Parlament de Catalunya que es declari el país lliure de transgènics, obrint-se a la campanya ‘Som lo que sembrem’. Per seté any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per tercera vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodiesel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2009: la CATORZENA FIRA PER LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 17, 18 i 19 d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). L’edició de l’any 2009 va estar dedicada al canvi climàtic, presentant al públic l’exposició sobre el CO2 realitzada per Ecoserveis i donant a coneixer la Guerrilla Solar, realitzada per la Fundació Terra. Per vuité any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per tercera vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodiesel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

22 d’abril de 2010: estrena a Barcelona del film Earth Days: The Seeds of a Revolution, en versió original subtitulada en català. L’acte te lloc a l’auditori de la Pedrera, plé a rebossar, amb l’assistència de Josep Planas en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Abril 2010: la QUINZENA FIRA-MERCAT DE LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 23, 24 i 25 d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2010, es va dedicar al naixement de la generació verda, publicant-se el manifest internacional a la revista del Dia de la Terra. La Fira també va manifestar l’oposició ciutadana a la nuclearització i al projecte de magatzem temporal centralitzat. Per nové any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per quarta vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodiesel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2011: la SETZENA FIRA PER LA TERRA - MERCAT DE LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). La 16ena Fira per la Terra - Mercat de la Terra es va dedicar a impulsar la democratització de la generació d'energia i a recordar que fa 25 anys hi va haver l'accident de Txernòbil. Per això, la Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2011, va voler fer palès la seva clara i ferma posició antinuclear, mitjançant una concentració que va omplir, de gom a gom, tota la part central del Passeig Ll. Companys i del Passeig dels Til·lers, on les persones es posaven una careta amb el sol somrient, sota una gegantina pancarta del logo antinuclear, penjada davant de l’Arc de Triomf. Per desè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per quarta vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2012: la DISSETENA FIRA-MERCAT DE LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 20, 21 i 22 d’abril. En aquesta edició es va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2012, es va dedicar a la defensa de les energies renovables, i en especial el vent. Per això es va fer una concentració de suport a l’energia eòlica, amb milers de persones ocupant la part central del Passeig Lluís Companys, portant una careta al·legòrica al vent i un molinet de vent a la mà. Per què no volem més Txernòbils, volem que la ciutadania aprengui a generar l'energia que fa servir per la seva vida quotidiana. A generar-la, a partir de la captació dels fluxos biosfèrics renovables (el Sol, el vent, l'aigua, la biomassa, etc.). I això es pot fer de forma individual, familiar i/o col·lectiva. Hem d'aprendre a viure sense combustibles fòssils ni nuclears. Hem de desaprendre les formes de vida i de treball que atempten contra la continuïtat de la vida a la Terra i a aprendre a viure dins els límits del planeta, aprendre a viure bé sense fer malbé. Per onzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per quarta vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2013: la DIVUITENA FIRA PER LA TERRA - MERCAT DE LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 19, 20 i 21 d’abril. Aquesta edició és la primera en que la Fira-Mercat no solament no va comptar amb cap ajut de les administracions, sinó que l’Ajuntament de Barcelona (a través del Dte. de Ciutat Vella) va atorgar una llicència condicionada a que la organització li passés totes les dades personals dels participants. Aquesta llicència va ser recorreguda en alçada davant l’alcaldia i, havent desestimat l’aclade el recurs presentat, l’associació Dia de la Terra va recorre davant el tribunal Contenciós-Administratiu (el recurs està pendent de resolució). A la Fira per la Terra – Mercat de la Terra, en la seva edició de l’any 2013, es va presentar el 1er Mecat de Pagès a la Fira, comptant amb la col·laboració d’un ben nombrós grup de pagesos que practiquen l’agricultura ecològica i de proximitat i d’entitats que promouen aquesta mena d’activitats respectuoses amb la Terra i els seus sistemes naturals. Per dotzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per cinquena vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

Abril 2014: la DINOVENA FIRA PER LA TERRA - MERCAT DE LA TERRA es reuneix al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 25, 26 i 27 d’abril. En aquesta edició, igual que la del 2013, es va donar cabuda al Mercat de Pagès a la Fira (2a edició), que va ser un gran èxit, superant l’anterior. La Fira per la Terra – Mercat de la Terra, en la seva edició de l’any 2014, es va dedicar a difondre el concepte de ‘ciutat verda’ i les idees i propostes que hi ha al seu entorn. Per això es va dedicar el número 31 de la revista Dia de la Terra a ‘ciutats verdes’. Per tretzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per sisena vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

4.3.- Publicacions del Dia de la Terra

· Carpeta‑Dossier DIA DE LA TERRA –1990, editat en col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Promoció i Relacions Cíviques) que conté:

- Presentació, a càrrec d'en Josep Puig (Comissió Catalana del Dia de la Terra),

- Manifest "Una sola Catalunya",

- Declaració mundial en ocasió del DIA DE LA TERRA ‑ 1990: "El Compromís Verd" (per signar).

- Per una transformació ecològica de la indústria: "Els Principis de Valdez", adreçats a les indústries i als inversors.

- "Pacte per la Terra" ‑ Un Tractat dels ciutadans per una seguretat ecològica comuna (per a recollir signatures).

- "Objectius Globals per una Dècada Verda", "l'Ecofeminisme".

· Carpeta‑Dossier DIA DE LA TERRA ‑1991 (a afegir a la de 1990):

- Crida d'Emergència a l'acció pels boscos, la gent que hi viu i la vida a la Terra (Declaració Mundial pels Boscos Humits, Penang, Malàisia, 17 d'abril de 1989).

· Poster gran a tot color: "La granota no buida el bassal on viu", amb la imatge de la Terra des de l'espai. Editat en col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques ‑ Direcció General de Medi Ambient i Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ‑ Direcció General del Medi Natural).

· T‑shirts de cotó 100 %, en color verd, i enganxines amb l'anagrama del DIA DE LA TERRA,

· Enganxines amb l'anagrama del DIA DE LA TERRA,

· Cartells i postals per anunciar els actes del DIA DE LA TERRA a la ciutat de Barcelona:

1990. Pòster petit i tríptic anunciadors de l'acció artística "Punts d'aigua", realitzat per Antoni Tàpies. Editat per l'Ajuntament de Barcelona.

1991. Tríptic anunciador de l'acció artística "Soroll", realitzat per Perejaume. Editat per l'Ajuntament de Barcelona

1992. Tríptic anunciador dels actes que sota el lema "Foc" va organitzar l'Ajuntament de Barcelona,

· 1992. Llibret "101 idees per ajudar a salvar la Terra". Editat per DIA DE LA TERRA, (Comissió Catalana) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat

· 1995. Quadern "Auditoria Ambiental del Campus: una guia dels canvis ecològics al campus per a estudiants". Editat per la DIA DE LA TERRA (Comissió Catalana) amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona.

· 1996. Cartell anunciador de la Primera Fira per la Terra

· 1996. Quaderns "Eco‑didàctica (1)" i "Eco‑didàctica (2)". Editats per DIA DE LA TERRA - Catalunya amb la col·laboració de la Fundació Terra, del Departament de Medi Ambient, i la revista Perspectiva Escolar de Rosa Sensat.

· 1997. Cartell anunciador de la Segona Fira per la Terra.

· 1997. Periòdic Dia de la Terra per anunciar la Fira per la Terra.

· 1998. Cartell anunciador de la Tercera Fira per la Terra

· 1998. Revista Dia de la Terra (núm.1, març, 32 pàgines i núm.2, setembre, 40 pàgines): al número 2 es publica per primera vegada en català el primer esborrany de referència de la Carta de la Terra.

· 1999. Cartell anunciador de la Quarta Fira per la Terra

· 1999. Revista Dia de la Terra (núm.3, abril, 44 pàgines i 4, setembre, 44 pàgines): al número 4 es publica el segon esborrany de referència de la Carta de la Terra.

· 2000. Cartell i postal anunciadors de la Cinquena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2000. Revista Dia de la Terra (núm.5, abril, 44 pàgines i 6, setembre, 40 pàgines): al número 6 es publica el text final de la Carta de la Terra.

· 2001. Cartell i postal anunciadors de la Sisena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2001. Revista Dia de la Terra (núm.7, abril, 44 pàgines i 8, setembre, 44 pàgines).

· 2002. Cartell i postal anunciadors de la Setena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2002. Revista Dia de la Terra (núm.9, abril, 44 pàgines i 10, setembre, 44 pàgines).

· 2003. Cartell i postal anunciadors de la Vuitena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2003. Revista Dia de la Terra (núm.11, abril, 48 pàgines i 12, setembre, 48 pàgines).

· 2004. Cartell, postal i full volant anunciadors de la Novena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2004. Revista Dia de la Terra (núm.13, abril, 48 pàgines i 14, setembre, 48 pàgines).

· 2005. Cartell, postal i full volant anunciadors de la Desena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2005. Revista Dia de la Terra (núm.15, abril, 48 pàgines i 16, setembre, 48 pàgines).

· 2006. Cartell, postal i full volant anunciadors de la Onzena Fira per la Terra i programa d’actes de la Fira.

· 2006. Revista Dia de la Terra (núm.17, abril, 48 pàgines i 18, setembre, 48 pàgines).

· 2007. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2007. Revista Dia de la Terra (núm.19, abril, 48 pàgines i 20, setembre, 48 pàgines).

· 2008. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2008. Revista Dia de la Terra (núm. 21, abril, 48 pàgines i 22, setembre, 48 pàgines).

· 2009. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2009. Revista Dia de la Terra (núm. 23, abril, 48 pàgines i 23b, setembre, 48 pàgines).

· 2010. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2010 Revista Dia de la Terra (núm. 24, abril, 48 pàgines i 25, setembre, 48 pàgines).

· 2011. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2011 Revista Dia de la Terra (núm. 26, abril, 48 pàgines i 27, setembre, 48 pàgines).

· 2012. Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2012 Revista Dia de la Terra (núm. 28, abril, 48 pàgines i 29, setembre, 48 pàgines).

· 2013 Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2013 Revista Dia de la Terra (núm. 30, abril, 48 pàgines i 30b, setembre, 48 pàgines).

· 2014: Cartell i programa d’actes de la Fira

· 2014 Revista Dia de la Terra (núm. 31, abril, 48 pàgines i 31b, setembre, 48 pàgines)

 

5.- Descripció de l’activitat.

La Fira per la Terra es va convocar per primera vegada l’abril de 1996. I des d’aleshores s’ha anat reunint anualment durant el cap de setmana més proper al dia 22 d’abril – Dia de la Terra.

La Fira per la Terra és un marc de trobada de col·lectius, entitats i persones que treballen quotidianament en fer néixer estils de vida i de treball sostenibles i en la seva difusió. Aprofitant la celebració del Dia de la Terra s’apleguen al Parc de la Ciutadella per intercanviar experiències i oferir a les persones que visiten la Fira els seus serveis i productes. I s’hi apleguen artesans (de l’alimentació natural, de la roba, i de diversos oficis), ONG (ecologistes, de protecció de la natura i dels animals, de les energies netes i renovables, de solidaritat, de creixement personal, de teràpies naturals, etc.) i professionals de les energies renovables.

Al llarg de tres dies tenen lloc xerrades i col·loquis, xerrades amb diapositives i audiovisuals, tallers de salut i creixement personal, tallers de participació a l’aire lliure, espectacles (música, cançó i dansa).

És un espai per donar i rebre, per participar i passejar, per aprendre i ensenyar, tot practicant la reciprocitat.

La relació d’activitats que s’han realitzat en les darreres edicions de la Fira per la Terra es poden consultar al lloc web de l’associació Dia de la Terra (www.diadelaterra.org). També s’hi pot trobar la relació d’entitats inscrites a les edicions més recents de la Fira per la Terra i la de persones/entitats que hi varen oferir tallers, espectacles (música, dansa, animació, etc.), conferències, debats, etc.

S’estima que a la Fira per la Terra hi passen desenes de milers de persones al llarg dels dos dies que va durar. S’hi varen inscriure i/o participar més de 300 entitats en total: més de 200 entitats relacionades amb l’artesania, més d'un centenar d'ONG, 1 partit polític. S’hi varen oferir dotzenes de tallers diversos, conferències, presentacions, audiovisuals, etc. i actuacions.

La llista completa de participants i d’activitats es pot trobar en el apartats corresponents de cada edició en aquesta mateixa web.

 

6. Valoració

A partir de l’any 2000 totes les edicions de la Fira per la Terra, han tingut un gran ressò, doncs han estat les més visitades de totes les que s’han fet fins ara. També han sigut les que a nivell d’organització ha funcionat millor.

En les edicions dels anys 2000 i 2001 és va posar especial èmfasi en les energies renovables, doncs la xarxa internacional ‘Earth Day Network’ va convenir en fer-ne el tema clau, tot convocant la Campanya ‘Energies netes per a tothom i arreu del món’.

Com a novetats de l’any 2000, es pot destacar el fet que una important empresa d’energies renovables, que té la seva seu a la ciutat de Barcelona, va instal·lar un modern aerogenerador de 750 kW de potència al vell mig de la Fira. Era una màquina impressionant, amb les dues pales de 34 m. de llargada. Les persones que varen visitar la Fira tingueren la oportunitat de veure i tocar una màquina eòlica de les que avui s’instal·len arreu de l’estat espanyol i d’Europa. Cal dir que les depeses per fer possible l’exposició d’aquesta màquina varen ser cobertes per la mateixa empresa com a contribució especial a la Campanya ‘Energies netes per a tothom i arreu del món’. Una altra novetat en l’edició de la Fira 2000, va ser que la Plataforma ciutadana d’oposició al Túnel d’Horta, va presentar en el marc de la Fira la seva Campanya. Aquest acte va comptar amb la presència de la 4ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la qual va fer una visita a la Fira.

La novetat de l’edició de la Fira 2001 va ser la realització, a la tarda del dia 22 d’abril, Dia de la Terra, d’un acte de celebració de la Terra que va consistir en construir una gran rotllana, amb centenars de persones donant-se les mans, i la realització d’una cerimònia conduïda per diverses persones de diferents tradicions espirituals. I tot entorn d’un gran ‘pastís’ d’aniversari damunt del qual hi havia una gran globus terràqui.

Les novetats de l’edició de la Fira de l’any 2002 varen ser per una banda que la Fira va comptar amb la presència de la ‘abuela’ Margarita, vinguda expressament des de Mèxic per ensenyar i compartir els coneixements de les cultures aborígens. Una altra novetat va ser el fet que la Fira es va alimentar energèticament amb un sistema de microgeneració, i, per tant, no va dependre de la xarxa elèctrica en el seu subministrament. L’any 2002 l’energia elèctrica que es va consumir per a fer possible la Fira va ser de 523,43 kWh., energia que va ser generada localment amb un motor tèrmic de gasoil. El consum de la Fira hauria requerit una generació de 577,1 kWh (2.077,54 MJ) si s’hagués fet amb el subministrament del sistema elèctric català mitjançant la xarxa elèctrica (assumint el mix i les pèrdues per transport del sistema català). Amb el sistema de microgeneració s’han emès 595,88 kg de CO2 a l’atmosfera (un 18% més que si s’hagués emprat el subministrament de la xarxa), però per primera vegada en la història de la Fira no hi ha hagut cap emissió radioactiva a l’aigua ni a l’aire (reducció d’un 100%) degut al consum de l’electricitat de la xarxa), ni tampoc s’ha contribuït a generar cap residu nuclear (reducció d’un 100%), a conseqüència del consum elèctric ocasionat per les activitats de la Fira per la Terra. La Fira es va cloure amb un acte de celebració de la Terra que va consistir en construir una gran rotllana, amb centenars de persones donant-se les mans, i la realització d’una cerimònia conduïda per diverses persones de diferents tradicions espirituals.

L’edició de l’any 2003 va ser dedicada a l’aigua, quedant reflectida aquesta problemàtica en el disseny del cartell i en el contingut de la revista publicada en ocasió del Dia de la Terra (abril 2003). En aquesta edició es va tornar a utilitzar un sistema de micro-generació per subministrar l’energia a la Fira per la Terra i es va tornat a batre el rècord tant d’assistents com de participants. Les cultures indígenes del món van tornar a ser representades per la ’abuela’ Margarita. La novetat d’aquest any va ser la realització de 5 minuts de silenci i de cessament de totes les activitats en un moment de la tarda del dissabte, en solidaritat amb totes les persones que pateixen els horrors de la guerra. La Fira també es va cloure amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals.

L’edició de l’any 2004 va tornar a ser dedicada a l’aigua, tal com es pot veure en el disseny del cartell i també en les pàgines especials de la revista. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira. En aquesta ocasió la ‘abuela’ Margarita va estar acompanyada per Don Julio, un xamà de la cultura Uixol, que va venir a compartir els seus coneixements de medicina tradicional. A les 5 de la tarda del dissabte el Parc de la Ciutadella va cessar completament les seves activitats per guardar un minut de silenci per totes les víctimes que pateixen els estralls del terror global. La Fira també es va cloure, com és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. En aquesta edició es va incrementar el nombre d’artesans i ONG presents a la Fira (un 12 % d’increment respecte l’any anterior) i en conjunt, entre entitats inscrites i activitats ofertes, es va incrementar en gairebé un 10% més que les de l’edició de l’any 2003.

L’edició de l’any 2005 va ser l’edició en que la Fira va celebrar els seus primers 10 anys i per això és va dissenyar una imatge escaient, visualitzant el Passeig dels Til·lers del Parc de la Ciutadella ple de gom a gom, combinat amb una imatge, de les moltes que es poden escollir, que dona idea de què es fa a la Fira. Les cultures indígenes del món van tornar a ser representades per la ’abuela’ Margarita. A les 5 de la tarda del dissabte el Parc de la Ciutadella va cessar completament les seves activitats per guardar un minut de silenci per totes les víctimes dels estralls ecològics global. La Fira també es va cloure, com ja és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració in-situ pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira. En l’edició del 2005 es va incrementar el nombre d’artesans i ONG presents a la Fira (un 12’5 % d’increment respecte de l’any anterior) i en conjunt, entre entitats inscrites i activitats ofertes, es va incrementar en gairebé un 12 % més que les de l’edició de l’any 2004.

L’edició de l’any 2006 es va celebrar al Passeig Lluís Companys ja que el Parc de la Ciutadella estava en obres de remodelació. La Fira per la Terra 2006, com anunciava el cartell amb una visió de la terra amb el núvol radioactiu ocasionat per l’accident de Txernòbil, es va dedicar a recordar les víctimes de la nuclearització del planeta, doncs el 26 d’abril de 2006 va fer 20 anys de l’accident a la central nuclear de Txernòbil. Per recordar aquest trist i dolorós accident, tota la tarda del dissabte es va dedicar a recollir mostres de solidaritat procedents, d’artistes de tota mena i associacions. En aquest acte solidari hi van ser presents: Brincadeira (batucada brasilera), Ecologsites en Acció, Rosa Zaragoza (cantant), Greenpeace (Anna Rosa Martínez) , Sangit Ananda (música indú), Brahma Kumaris (Míriam Subirana), Shirai (música amb bols de quars), Athanor (Jordi Orús), Pau Riba i Mu (música), GEA – Associació d’Estudis Geobilògics (Carlos Requejo), Yabba y el que baila (hip-hop), Plataforma No a la MAT (Xavier Llorente), Raimon Casals (teatralització), Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètica (Marcel Coderch), Ramón Monón (poeta), Beatriz Lavieille (dansa), Jordi Pigem (filòsof), Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (Joaquim Corominas), Sandra i Noel (cant d’Imagine), Fundació Terra (Jordi Miralles), Numila (conta contes), Immaculada Ortiz (cantant), Jordi Tardà (presentador del film ‘No Nukes’), Esther Burgos (dansa), Rafael Subirachs (music), Natàlia Estoll (cantant de jazz), Els Trobadors (Alfons Encinas), Ester Banyoles (dansa-teatre), Sandra Calixto (dansa del ventre), Pere Carbonell (científic), Dia de la Terra (Pep Puig), Per Ros (periodista), Maria Faffitte (cantant El nen d’Hiroshima), Jaume Arnella (corrandes de Txernòbil, cantades per la Maria Laffitte), Joan Cerezo (cantant, pianista i DVD sobre Txernòbil), Una Sola Terra (Santiago Vilanova). L’acte de solidaritat va finalitzar amb la projecció, per primera vegada en un lloc públic, del film ‘No Nukes’. Una altra novetat de la Fira per la Terra de l’any 1006 va ser que per primera vegada la Fira va ser subministrada amb electricitat verda, procedent de generadors alimentats amb biodièsel 100%.

L’edició de l’any 2007 es va celebrar al Parc de la Ciutadella I al Passeig Lluís Companys. L’espai del parc va ser destinat a ONG i entitats (Passeig dels Til·lers), a activitats diverses (l’espai de la Cascada) i tallers i conferències a l’Institut Verdaguer. L’espai del passeig Lluis Companys es va destinar als artesans. La Fira per la Terra, com anunciava el cartell amb la visió de la Terra dins d’un tub d’assaig, es va dedicar a recordar les víctimes de la contaminació i els accidents de la indústria química arreu del planeta. En l’edició de 2007 també hi van ser representades les cultures indígenes del món amb la participació de la ’abuela’ Margarita. A les 5 de la tarda del dissabte el Parc de la Ciutadella va cessar completament les seves activitats per guardar un minut de silenci per totes les víctimes dels estralls ecològics globals. La Fira també es va cloure, com ja és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració in-situ alimentat per biodiesel 100% pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira.

L’edició de l’any 2008 es va tornar a celebrar Parc de la Ciutadella i al Passeig Lluís Companys. L’espai del parc va ser destinat a ONG i entitats (Passeig dels Til·lers), a activitats diverses (l’espai de la Cascada) i tallers i conferències a l’Institut Verdaguer. L’espai del passeig Lluis Companys es va destinar als artesans. La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2008, com anunciava el cartell amb la visió d’una panoxa de blat de moro amb una gota d’aigua, representant el perill de la tecnologia transgènica, es va dedicar als conreus transgènics. Per això la Fira es va convertir en lloc de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular per demanar al Parlament de Catalunya que es declari el país lliure de transgènics, obrint-se a la campanya ‘Som lo que sembrem’. La Fira també es va cloure, com ja és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració in-situ alimentat per biodiesel 100% pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira.

L’edició de l’any 2009 es va tornar a celebrar al Parc de la Ciutadella i al Passeig Lluís Companys. L’espai del parc va ser destinat a ONG i entitats (Passeig dels Til·lers), a activitats diverses (l’espai de la Cascada) i tallers i conferències a l’Institut Verdaguer. L’espai del passeig Lluis Companys es va destinar als artesans. La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2009, es va dedicar al canvi climàtic, montrant-se l’exposició sobre el CO2 realitzada per Ecoserveis i proposant a la ciutadania l’ús de la Guerrilla Solar, proposta de la Fundació Terra per generar amb el Sol una part de l’electricitat que es consumeix a la familia. La Fira també es va cloure, com ja és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració in-situ alimentat per biodiesel 100% pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira.

L’edició de l’any 2010 es va celebrar, com ja és habitual, al Parc de la Ciutadella i al Passeig Lluís Companys. L’espai del parc va ser destinat a ONG i entitats (Passeig dels Til·lers), a activitats diverses (en front de l’Hivernacle) i tallers i conferències a l’Institut Verdaguer. L’espai del passeig Lluis Companys es va destinar als artesans. La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2010, es va dedicar al naixement de la generació verda, publicant-se el manifest internacional a la revista del Dia de la Terra. La Fira també va manifestar l’oposició ciutadana a la nuclearització i al projecte de magatzem temporal centralitzat. Per aquest motiu es va organitzar, conjuntament amb Tanquem les nuclears, un acte massiu de protesta que va consistir en el repartiment de 15.000 carotes ben vistoses que la gent es va posar a les 13 hores del diumenge, agrupant-se milers de persones al llarg del Passeig dels Til·lers (dins del Parc de la Ciutadella) I al llarg del Passeig Lluís Companys. Les cultures indígenes del món van tornar a ser representades per la ’abuela’ Margarita. La Fira també es va cloure, com ja és habitual a les darreres edicions, amb un acte de celebració de la Terra, en el qual participaren milers de persones, donant-se les mans, i conduït per diverses persones de diferents tradicions espirituals. Es va tornar a fer servir un sistema de microgeneració in-situ alimentat per biodiesel 100% pel al subministrament d’energia de les infraestructures de la Fira.

L’edició de 2011 es va reunir al Passeig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies d’abril. La 16ena Fira per la Terra - Mercat de la Terra es va dedicar a impulsar la democratització de la generació d'energia i a recordar que fa 25 anys hi va haver l'accident de Txernòbil. Per això, la Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2011, va voler fer palès la seva clara i ferma posició antinuclear, mitjançant una concentració que va omplir, de gom a gom, tota la part central del Passeig Ll. Companys i del Passeig dels Til·lers, on les persones es posaven una careta amb el sol somrient, sota una gegantina pancarta del logo antinuclear, penjada davant de l’Arc de Triomf. Per desè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per quarta vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%. 

L’edició de 2012 es va reunir al Passeig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 20, 21 i 22 d’abril. La Fira per la Terra, en la seva edició de l’any 2012, es va dedicar a la defensa de les energies renovables, i en especial el vent. Per això es va fer una concentració de suport a l’energia eòlica, amb milers de persones ocupant la part central del Passeig Lluís Companys, portant una careta al·legòrica al vent i un molinet de vent a la mà. Per què no volem més Txernòbils, volem que la ciutadania aprengui a generar l'energia que fa servir per la seva vida quotidiana. A generar-la, a partir de la captació dels fluxos biosfèrics renovables (el Sol, el vent, l'aigua, la biomassa, etc.). I això es pot fer de forma individual, familiar i/o col·lectiva. Hem d'aprendre a viure sense combustibles fòssils ni nuclears. Hem de desaprendre les formes de vida i de treball que atempten contra la continuïtat de la vida a la Terra i a aprendre a viure dins els límits del planeta, aprendre a viure bé sense fer malbé. Per onzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per quarta vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

L’edició de 2013 es va reunir al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 19, 20 i 21 d’abril. Aquesta edició és la primera en que la Fira-Mercat no solament no va comptar amb cap ajut de les administracions, sinó que l’Ajuntament de Barcelona (a través del Dte. de Ciutat Vella) va atorgar una llicència condicionada a que la organització li passés totes les dades personals dels participants. Aquesta llicència va ser recorreguda en alçada davant l’alcaldia i, havent desestimat l’aclade el recurs presentat, l’associació Dia de la Terra va recorre davant el tribunal Contenciós-Administratiu (el recurs està pendent de resolució). A la Fira per la Terra – Mercat de la Terra, en la seva edició de l’any 2013, es va presentar el 1er Mecat de Pagès a la Fira, comptant amb la col·laboració d’un ben nombrós grup de pagesos que practiquen l’agricultura ecològica i de proximitat i d’entitats que promouen aquesta mena d’activitats respectuoses amb la Terra i els seus sistemes naturals. Per dotzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per cinquena vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

L’edició de 2014 es va reunir al Psseig dels Til·lers del parc de la Ciutadella i al passeig Lluís Companys de Barcelona els dies 25, 26 i 27 d’abril. En aquesta edició, igual que la del 2013, es va donar cabuda al Mercat de Pagès a la Fira (2a edició), que va ser un gran èxit, superant l’anterior. La Fira per la Terra – Mercat de la Terra, en la seva edició de l’any 2014, es va dedicar a difondre el concepte de ‘ciutat verda’ i les idees i propostes que hi ha al seu entorn. Per això es va dedicar el número 31 de la revista Dia de la Terra a ‘ciutats verdes’. Per tretzè any consecutiu la Fira es va alimentar elèctricament amb un sistema de microgeneració in-situ i per sisena vegada ho va fer alimentant els generadors amb biodièsel 100%, garantint un subministrament d’electricitat verda al 100%.

 
Qui som?
Què fem?
On ens pots trobar?
Xarxes amb les que col·laborem
Memòria d'activitats
Hi sou convidats/des
Instruccions
Participants
Cartell
Programa
26ena. Fira per la Terra
25ena. Fira per la Terra
24ena. Fira per la Terra
23ena. Fira per la Terra
22ena. Fira per la Terra
21ena. Fira per la Terra
20ena. Fira per la Terra
19ena. Fira per la Terra
18ena. Fila per la Terra
17ena. Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13a Fira per la Terra
12a Fira per la Terra
11a Fira per la Terra
10a Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
any 2022
any 2021
any 2020
any 2019
any 2018
any 2017
any 2016
any 2015
any 2014
any 2013
any 2012
any 2011
any 2010
any 2009
any 2008
any 2007
any 2006
any 2005
any 2004
any 2003
any 2002
any 2001
any 2000
any 1999
any 1998
19ena Fira per la Terra
18ena Fira per la Terra
17ena Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13ena Fira per la Terra
12ena Fira per la Terra
11ena Fira per la Terra
10ena Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
Dia de la Terra - Fira per la Terra
13a. Fira per la Terra
14a. Fira per la Terra
15a. Fira per la Terra
16a. Fira per la Terra
17a. Fira per la Terra
18a. Fila per la Terra
19a. Fira per la Terra
20a. Fira per la Terra
21a. Fira per la Terra
22a. Fira per la Terra
23a. Fira per la Terra
24a. Fira per la Terra
25a. Fira per la Terra
26a Fira per la Terra
27a Fira per la Terra
El compromís verd
La Carta de la Terra
Inscripció tancada
Notícies
Campanyes