Dia de la Terra-
24ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra (2019)
Fira per la Terra (edicions anteriors)
Revista Dia de la Terra
Fotografies de la Fira
Videos Dia de la Terra
Documents
Film 'Earth Days'
Registrar-se / Inscriure's a la Fira
Actualitat
Earth Day Network - EDN
Earth Day TV
Enllaços
+ Info FT2013
+ Info FT2014
+ Info FT2015


Participants
   
 
24ena FIRA PER EL DIA DE LA TERRA - MERCAT DE LA TERRA
12, 13 i 14 d'abril de 2019
Parc Central de Nou Barris

En aquesta pàgina hi podreu trobar els llistats finals:
- listat d'artesans (ordenat per NIFamb el codi d'assignació de lloc
- lista d'artesans (ordenat per Nom) amb codi d'assignació de lloc 
- lista d'entitats (ordenat per NIF) amb el codi d'assignació de lloc 
- lista d'entitats (ordenat per Nom) amb el codi d'assignació de lloc 

També hi poder descargar al Plànol final de situació de les parades.


Instruccions pel bon funcionament de la Fira:


Degut a restriccions en el pressupost de la 24ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra, l'organització de la Fira s'ha vist forçada a limitar el subministrament elèctric.

L’organització de la Fira per el Dia de la Terra informa que el subministrament d’energia elèctrica a la Fira es realitza de forma descentralitzada (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb sistemes de micro-generació in-situ i cremant biodièsel 100%, obtingut a partir de l’esterificació d’olis vegetals crus. Per tant, podem afirmar que la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra disposa d’un sistema de generació d’electricitat neta o verda, que no afegeix carboni fòssil a l’atmosfera.

L’organització de la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra vol recordar que:
- l'Ajuntament de Barcelona no permet utilitzar bombones de butà
- no es poden utilitzar, sota cap concepte, ni bosses, ni plats, ni gots de plàstic d’un sol ús (en tot cas es poden fer servir estris de paper parafinat compostables)
- cada entitat s’ha de fer responsable dels residus que genera, portant-los als punt de recollida. Deixar abandonat qualsevol mena de residu implica la inclusió de l'entitat en la llista d'entitats que tenen vetada la participació en la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra.


 
Qui som?
Què fem?
On ens pots trobar?
Xarxes amb les que col·laborem
Memòria d'activitats
Benvinguda
Inscripció
Participants
Cartell
Programa
23ena. Fira per la Terra
22ena. Fira per la Terra
21ena. Fira per la Terra
20ena. Fira per la Terra
19ena. Fira per la Terra
18ena. Fila per la Terra
17ena. Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13a Fira per la Terra
12a Fira per la Terra
11a Fira per la Terra
10a Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
any 2019
any 2018
any 2017
any 2016
any 2015
any 2014
any 2013
any 2012
any 2011
any 2010
any 2009
any 2008
any 2007
any 2006
any 2005
any 2004
any 2003
any 2002
any 2001
any 2000
any 1999
any 1998
19ena Fira per la Terra
18ena Fira per la Terra
17ena Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13ena Fira per la Terra
12ena Fira per la Terra
11ena Fira per la Terra
10ena Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
Dia de la Terra - Fira per la Terra
13a. Fira per la Terra
14a. Fira per la Terra
15a. Fira per la Terra
16a. Fira per la Terra
17a. Fira per la Terra
18a. Fila per la Terra
19a. Fira per la Terra
20a. Fira per la Terra
21a. Fira per la Terra
22a. Fira per la Terra
23a. Fira per la Terra
24a. Fira per la Terra
El compromís verd
La Carta de la Terra
Inscripció tancada
Notícies
Campanyes